Inschrijving jaarlijks onderhoud

Opmerking:

Denk eraan: Regelmatig onderhoud is van levensbelang voor de goede werking van je gas-, mazout-, pellet- of houtkachel. Niet alleen wordt de werking van de toestellen nagekeken (slechte verbranding = vorming van het giftige en dodelijke Koolstofmonoxide), ook wordt er gecontroleerd of de schouwaansluiting nog vrij is. Elk voorjaar opnieuw bestaat de kans dat vogels hun takjes droppen in de schoorsteen, met als gevolg slecht trekkende schouw en een kachel/haard die niet meer functioneert op de moment dat je hem echt nodig hebt.