Hoe premie aanvragen voor de vervanging van kachel (hout, kolen) en open haard

Je kan de premie aanvragen als je je hout- of steenkoolkachel of open haard vervangt door een inzet- of vrijstaande gaskachel of een ingebouwde gashaard met energielabel ‘A’.

Vanaf wanneer kan je de premie aanvragen?

De premie kan vanaf 21 februari aangevraagd worden. Vanaf eind februari kan dat online, tot dan gebruik je het aanvraagformulier dat je doorstuurt via mail of post.

Voor wie is de premie?

 • De premie kan enkel aangevraagd worden door de bewoner of verhuurder van een woning met een open haard of kachel op steenkool of hout.
 • Rechtspersonen zoals organisaties of vennootschappen komen niet in aanmerking.

Welke toestellen kan je vervangen met de premie?

 • De vervanging van
  • een kachel gestookt met steenkool, houtblokken, houtpellets, houtsnippers of andere houtelementen. Kachels kunnen vrijstaand of ingebouwd zijn. Ook de vervanging van accumulatiekachels komt in aanmerking. De vervanging van ketels (centrale verwarmingssystemen op hout/pellet of steenkool) komt niet in aanmerking.
  • een open haard gestookt met hout.
 • Zowel kachels en open haarden gebruikt als hoofdverwarming of enige verwarming als kachels en haarden gebruikt voor sfeerverwarming of bijverwarming.

Aan welke voorwaarden moet het nieuwe verwarmingssysteem voldoen?

De oude kachel of open haard moet vervangen worden door een nieuw individueel verwarmingssysteem dat geïnstalleerd wordt in dezelfde ruimte of (bij vervanging van een open haard) in de ruimte van de open haard.

Het nieuwe verwarmingssysteem:

 • mag niet gevoed worden door vaste of vloeibare brandstoffen.
  Dit wil zeggen: geen verwarmingssystemen op o.a. hout, niet-houtige biomassa, steenkool, turf, cokes, petroleum, stookolie of bio-ethanol.
 • moet een individueel toestel voor lokale ruimteverwarming zijn.
  Centrale verwarmingssystemen zoals gas-condensatieketels, vloerverwarming, warmtepompen e.d. komen dus niet in aanmerking. Hiervoor kunnen al renovatiepremies bij de distributienetbeheerder of premies voor verbeteringen en aanpassingen verkregen worden.
 • moet minstens voldoen aan de energie-efficiëntieklasse ‘A’ zoals vermeld op het Europese energielabel. Dit sluit elektrische verwarmingstoestellen (elektrische kachels) uit, omdat deze niet onder het Europese Energielabel vallen.

Nieuwe verwarmingssystemen die in aanmerking komen zijn inzet- of vrijstaande gaskachels, en ingebouwde gashaarden, voorzien van energielabel ‘A’

De vervangingswerken moeten uitgevoerd worden door een installateur die garant staat voor een correcte uitvoering ervan. De installateur bezorgt het vereiste attsest aan de aanvrager van de premie die deze samen met de factuur indient bij de overheid. De installateur zorgt er ook voor dat de verwijderde kachel wordt afgevoerd voor vernietiging.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • De premie bedraagt 25 % van de aankoopprijs en installatie van het nieuwe toestel, met een maximum van 250 € (incl. btw). Hierbij inbegrepen zijn de garantiekost en eerste onderhoudskost verrekend in de aankoopprijs, de aangerekende verplaatsingskosten voor de plaatsing van het nieuwe toestel en de aangerekende kosten voor de verwijdering van het bestaande toestel.
 • De premie wordt verhoogd tot 50%, met een maximum van 1000 € (inclusief btw) voor kwetsbare personen en personen met lage inkomens, zoals bepaald in het besluit.
  Meer bepaald komen personen die behoren tot één van de volgende groepen in aanmerking voor de verhoogde premie van 50%:
  • beschermde afnemers;
  • natuurlijke personen die recht hebben op een verwarmingstoelage;
  • natuurlijke personen waarvan het aan de personenbelasting onderworpen inkomen van het inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017), in voorkomend geval verhoogd met het inkomen van de persoon met wie wettelijk of feitelijk wordt samengewoond, niet meer bedraagt dan 30.640 euro (voor premie-aanvragen in 2019);
  • natuurlijke personen die de desbetreffende wooneenheid verhuren aan een sociaal verhuurkantoor.

Hoe kan je de premie aanvragen?

Online aanvragen

Vanaf eind februari kan je de premie online aanvragen.

Via e-mail of via de post

Je stuurt

Via e-mail naar:

Via post naar:

 • Departement Omgeving
  Afdeling Strategie, Internationaal Beleid en Dierenwelzijn (SID)
  Team Begroting & Financiën
  Premie voor vervanging kachel of open haard
  Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel