Een Evolutie binnen de Bio-Ethanol haarden

Tot op heden waren alle bio-ethanol haarden gebasseerd op het open verbrandingssysteem EN zonder rookafvoer.

Nadelen:

  • De grootte van de brander was beperkt in functie van het volume van de woning.
  • Het was zeer belangrijk om met zuivere ethanol te branden.
  • Zoals in vergelijking met kaarsen toch lichte geur waar te nemen.
  • Laag rendement

Element 4 is de eerste fabrikant die er op de markt komt met een totaal nieuw concept. Namelijk Bio-Ethanol haarden identiek aan gassfeerhaarden. Dit schept meer mogelijkheden voor woningen die geen gasaansluitingen hebben.

De nieuwe Bio-Ethanol haarden van Element 4 werken nu ook op het zelfde principe als de gassfeerhaarden.

Voordelen:

  • Gesloten verbranding mogelijk, dwz dat de lucht, nodig voor de verbranding, via de buitenste buis van een concentrisch rookkanaal van buitenuit wordt aangevoerd en de verbrandingslucht via de binnenste buis naar buiten wordt afgevoerd. Er is dus geen wisselwerking meer met de woonruimte.
  • Geen geurhinder mogelijk
  • Volledig afgesloten haard, idem als gashaard, wat zeker veiliger is.
  • Hoger rendement: tot 7kW
Meer info over deze revolutionaire haard kan u vinden via volgende link. Element 4 Bio-Ethanol Haarden

Element4 Bio-ethanol
SkySerieBioethanol